top of page

Tankcontroles

Vooraleer u uw mazouttank in gebruik mag nemen, moet er een indienststellingsonderzoek plaatsvinden. Tijdens deze keuring beoordelen wij de veiligheid en de correcte werking van uw tank door middel van een ultrasone test. Deze test beoordeelt de dichtheid van uw stookolietank en verraadt eventuele lekkages.

Ook gedurende de ingebruikname van de tank dienen er regelmatig controles uitgevoerd te worden. Een ondergrondse olietank voor particulier gebruik moet om de 2 jaar gekeurd worden wanneer zijn inhoud groter is dan 5.000 liter. Is de inhoud kleiner dan 5.000 liter, dan volstaat een keuring om de 5 jaar. Een bovengrondse tank dient eenmalig gecontroleerd te worden. Bedrijven moeten alle tanken ongeacht de grootte om de 2 jaar laten inspecteren.

tankkeuring

Tijdens de keuring, gaan wij de volgende zaken na:

  • Controle van het vorige keuringsattest

  • Controle op de werking van de tank

  • Staat van overvulbeveiliging

  • Staat van uw reservoir

  • Aanwezigheid van verontreiniging en/of water

  • Eventuele dichtheidsproeven

Keuringsattesten

Na iedere controle stellen wij als geregistreerde technicus een certificaat op dat duidelijk maakt of uw tank al dan niet aan de wettelijke reglementeringen voldoet:

  • Groene kaart en conformiteitsattest: uw tank is in orde

  • Oranje kaart: uw tank voldoet niet maar veroorzaakt geen verontreiniging, de tank mag nog gevuld worden. U heeft 6 maanden de tijd om uw tank in orde te brengen.

  • Rode kaart: uw tank voldoet niet en mag niet meer gevuld worden. U heeft 14 dagen de tijd om de tank te ledigen.

Tanksanering Vastgoed Experts

Bent u op zoek naar een erkende tanktechnicus voor het keuren van uw mazouttank?

Neem telefonisch of per mail contact op met Tanksanering Vastgoed Experts.
bottom of page