top of page

REINIGEN EN VERKNIPPEN VAN STOOKOLIETANKS 

cajrk67j13wws8gs0c0848o8w2ge9w3jqjgsg40gs048s4oo8s9dm1peepx7okwosc8s4440gs.jpg

Reinigen van stookolietanks

Reiniging met het oog op verwijdering

Bent u van plan om uw mazouttank te verwijderen omdat u over wenst te stappen op aardgas of een warmtepomp, of misschien gewoon omdat uw tank aan het einde van zijn levensduur gekomen is? Vooraleer uw stookolietank verwijderd kan worden, is het noodzakelijk deze te neutraliseren door middel van wettelijke reinigingsnormen. Tijdens dit reinigingsproces verwijderen wij mazoutresten en andere schadelijke stoffen om bodemverontreiniging te voorkomen zodat u conform bent met de milieuwetgeving.

Verknippen van stookolietanks

In sommige gevallen is het onmogelijk om uw stookolietank in zijn geheel te kunnen verwijderen zonder te moeten breken in uw woning. Dit probleem treedt voornamelijk op wanneer de tank zich in een kleine ruimte zoals een (kruip)kelder bevindt of wanneer de tank simpelweg niet door de deuropening kan o.w.v. zijn grootte. In een dergelijk geval gaan wij over tot verknipping van uw tank om deze te verdelen in meerdere kleine onderdelen en hem zo af te kunnen voeren. 

Verknippen van stookolietanks
Tanksanering Vastgoed Experts

Is het tijd om uw tank te laten saneren?

Neem contact op met Tanksanering Vastgoed Experts uit Wechelderzande voor een vlotte sanering.
bottom of page