top of page

Opvullen van mazouttanks, een noodzaak

Steeds meer mensen schakelen van mazout over op een andere manier van verwarmen. Om aan het verplichte periodieke onderhoud te ontsnappen, moet u deze gaan neutraliseren. Dat wil zeggen: de tank verwijderen, of wanneer dat niet mogelijk is, deze laten opvullen. Tanksanering Vastgoed Experts in Wechelderzande is gespecialiseerd in het opvullen van mazouttanks. Dit doen we wanneer het niet mogelijk is om de tank te verwijderen door stabiliteitsproblemen of wanneer er risico is op beschadiging van dichtbij liggende nutsvoorzieningen. 


Met onze jarenlange ervaring en expertise slagen we er steeds in uw mazouttank buiten dienst te stellen door deze op te vullen met schuimbeton. Dat zorgt ervoor dat de mazouttank niet meer kan bewegen. Het neutraliseren van de mazouttank is verplicht binnen 3 jaar na het overschakelen op een andere manier van verwarmen.

Opvullen stookolietanks
Opvullen van stookolietanks

Hoe gaan we te werk?

Het buiten gebruik stellen van een benzine- of mazouttank dient op een professionele manier en vooral veilige manier te gebeuren. Voor het opvullen van de tank maken we bij Tanksanering Vastgoed Experts in Wechelderzande gebruik van inert materiaal zoals zand of schuimbeton. Dit voorkomt dat de mazouttank gaat roesten of dat deze na verloop van tijd naar boven komt. 


Voordat de tank wordt opgevuld, wordt deze helemaal geleegd, gereinigd en ontgast, voor een perfect resultaat. Dit dient steeds uit te worden gevoerd door een professional zoals Tanksanering Vastgoed Experts in Wechelderzande. Nadien leveren we u ook de nodige attesten af, waardoor u wettelijk in orde bent. Zo kunnen we een IHM-attest, een TTC-attest, een reinigings- en verwerkingsattest of een attest van buitendienststelling bezorgen. 

Tanksanering Vastgoed Experts

Wilt u meer weten over het opvullen van mazouttanks? 

Neem contact met ons op.
bottom of page