tanksanering Leo van Leeuwenborgh stookolietank verknippen

Een oude stookolietank buiten gebruik stellen.

Waar moet je op letten?>>

Waarom een niet-gebruikte tank reinigen, verwijderen of opvullen?


Een mazout- of stookolietank gaat vele jaren mee, maar wat doe je ermee als je wil
overschakelen op een andere warmtevoorziening of als de mazoutinstallatie
defect is geraakt? Het is belangrijk dat we dan zorgvuldig met een afgedankte
mazouttank omspringen. Het gevaar bestaat dat de tank op den duur gaat lekken
en zo een gevaar voor het milieu of onze gezondheid oplevert. Om problemen in
de toekomst en eventuele saneringskosten te voorkomen, is het daarom
noodzakelijk een aantal passende maatregelen te treffen indien je een mazouttank 

buiten gebruik stelt. Zo kom je tevens in het bezit van een wettelijk verplicht attest.

Hoe stel ik een stookolietank definitief buiten gebruik?

Er zijn verschillende manieren om een stookolietank op verantwoorde wijze te
saneren. Een gemakkelijke oplossing is om deze simpelweg te verwijderen of uit
te graven. Vaak is dit niet mogelijk zonder schade uit te voeren als de tank
onder een terras, oprit of vloer ligt. Een goed alternatief is om dan de stookolietank 

volgens een veilig en efficiënt procedé te neutraliseren.
Met een inert en zuiver materiaal zoals schuimbeton wordt de tank door ons opgevuld
en definitief buiten gebruik gesteld. Hierna geven wij een neutraliteitsattest af.

Wat moet ik doen met een mazouttank die ik niet meer gebruik?

Om ervoor te zorgen dat de niet meer gebruikte mazouttank geen gevaar meer
oplevert voor de omgeving moeten zorgvuldig een aantal stappen worden doorlopen. 

Een professionele reiniging is altijd eerst aan de orde, zowel bij het verwijderen als 

het neutraliseren van de tank. Je kunt ervoor kiezen om de tank te laten uitgraven 

of om in geval van een moeilijke ondergrondse ligging de stooktank te laten 

neutraliseren en op te vullen. Daarnaast bieden wij de optie om de tank te laten 

verknippen, hetgeen een handige oplossing is in kelders om ruimte te besparen. 


Schakel vakspecialist Van Leeuwenborgh tanksaneringsbedrijf in, we bekijken samen wat voor u persoonlijk de beste aanpak is!